niedziela, 15 lipca 2018

Imperatyw

Stare Dobre Małżeństwo

Będziemy szli nieprzerwanie
w ulewie, skwarze, huraganie
przez chwiejne mosty, grząskie bagna
chaszcze, pustynie i mokradła

Będziemy szli przez zamiecie
przez grudnie, marce, czerwce, sierpnie
upalne lata, mroźne zimy
będziemy szli – nie zawrócimy

Z wiarą w następny zakręt drogi
co znów okaże się nie ten
w tajne przymierze z Panem Bogiem
w naszego trudu jakiś sens

Będziemy szli bez wytchnienia
upadający ze zmęczenia
bez gromkich fanfar i okrzyków
bez pozy dumnych wojowników

Będziemy szli – wbrew logice
powolnym marszem całe życie
będziemy mówić, że już dosyć
i dalej, dalej, dalej kroczyć ...

Z wiarą w następny zakręt drogi
co znów okaże się nie ten
w tajne przymierze z Panem Bogiem
w naszego trudu jakiś sens

Pracoholizm

Analiza pracoholizmu z perspektywy psychologii procesu.
Proces pierwotny: Ja definiujące się poprzez personę Pracownik.
Uzależnienie od pracy - wspiera PP.

Hipoteza robocza
Źródło: kompleks w obszarze samoakceptacji

Kierunek pracy1:
-identyfikacja kompleksu/ów źródłowych poprzez rozpoznanie kiedy najwcześniej pojawił się ten typ uzależnienia/zachowań
-co wtedy działo się w życiu/rodzinie
-amplifikacja i praca z figurą
-wyłonienie progu i praca z progiem

Kierunek pracy2:
-identyfikacja uzależnienia wtórnego
-identyfikacja jakości wtórnej
-amplifikacja i wyłonienie figury progowej
-amplifikacja i wyłonienie figury wtórnej
-praca z konfliktem

piątek, 13 lipca 2018

Dlaczego konserwatyści zawsze przegrywają

Co się dzieje gdy prawica używa postmodernistycznego aparatu myślowego? Alex Kurtagić dokonuje dekonstrukcji pojęć prawicy, a jego tekst wykazuje konieczność przekroczenia dualizmu prawica-lewica.

"...
W rzeczywistości we współczesnych społeczeństwach zachodnich zarówno „lewica”, jak i „prawica” to liberałowie dwóch odmian: mniej i bardziej radykalnej. Etykietki liberałów i konserwatystów zależą nie od posiadania fundamentalnie odmiennych światopoglądów, lecz od natężenia liberalizmu. W rezultacie dominujące na Zachodzie spojrzenie na politykę zawsze dryfuje „w lewo”. Od czasu do czasu zmienia się jedynie prędkość dryfu.
..."

Tymczasem dualizm pomiędzy zachowawczym, a postępowym, jest wg mnie emanacją archetypu ewolucji (a może samego życia?). Wyjście poza oznacza porzucenie życia w oparciu o dostosowywanie się do zmian w środowisku.

Być może tym właśnie jest kolejny etap rozwoju cywilizacji - przekroczenie "podboju" świata stworzonego, otrzymanego takim, jaki jest, na rzecz świadomego i odpowiedzialnego "stwarzania" świata i samych siebie.
Nie tyle ochrona natury, co kreowanie harmonii w świecie, jako siła kontrująca tendencję wzrostu entropii.
Na dziś z pewnością nie mamy etycznego i intelektualnego potencjału pozytywnej kreacji, ale punkt osobliwości technologicznej (singularity) zbliża się nieuchronnie. Pozostaje pytanie w jaki sposób ma się wydarzyć zwielokrotnienie potencjału pozytywnego bez równoczesnej multiplikacji naszych tendencji do destrukcji?

środa, 11 lipca 2018

Fajniejsze opowieści

Zarówno kreacjoniści jak i zwolennicy teorii spiskowych zdobywają posłuch nie ze względu na lepsze argumenty, ale dzięki opowiadaniu przystępniejszych i dzięki temu atrakcyjniejszych opowieści.

Kreacjoniści

AltMed

Pseudonauka

wtorek, 10 lipca 2018

Prawdy głębokie

Istnieją dwa rodzaje prawd. Są prawdy powierzchowne, których przeciwieństwo jest wyraźnie nieprawdziwe. Ale istnieją także prawdy głębokie, których przeciwieństwo jest równie prawdziwe jak one same.

Niels Bohr

piątek, 6 lipca 2018

Ego i Jaźń

Ego jest kompleksem Jaźni

JP: Hierarchie

Jordan Peterson (parafraza)

Tworzenie hierarchii jest głęboko uwarunkowane biologicznie. Ich oddziaływanie ma silny wpływ na psychikę.

Homary :)

Z perspektywy filozoficznej: preferencja dla dowolnej jakości/wartości skutkuje natychmiastowym wygenerowaniem hierarchii.

Hierarchia tworzy strukturę społeczną, co pomaga jednostce postrzegać świat jako przewidywalne, a więc mniej przerażające miejsce. Prawica dąży do wzmacniania hierarchii, co może prowadzić do tyranii i utraty wolności. Lewica wskazuje na hierarchie jako źródło opresji i postuluje ich zniesienie, co jest niemożliwe i prowadzi do zniszczenia społeczności. Niemniej lewicowe kontrowanie sztywności hierarchii pozwala na zachowanie swobody, niezbędnej dla wolności jednostki. Ten dualizm i jego dynamiczna równowaga daje możliwość optymalnego dostosowania się społeczności do zmiennych warunków.