czwartek, 14 grudnia 2017

Ciało człowieka wiedzy

A. Mindell "Siła ciszy"

W rozszerzonym i wielowymiarowym poglądzie na rzeczywistość wszystko, co dostrzegasz, jest częścią Twego ciała.W tym poglądzie jesteśmy nasionami lub - jeszcze lepiej to ujmując - inklinacjami oraz intencjami, które rozwijają się w opowieści z krainy snów oraz jednostki takie, jak Ty i ja w codziennej rzeczywistości. Zazwyczaj relacje są rozumiane jako pewnego rodzaju przyjaźń w kategoriach UR. Jednak, z punktu widzenia innych wymiarów, nasze związki w UR opierają się na uzgodnieniu, że Ty grasz jedną rolę, a ja drugą, przy jednoczesnej marginalizacji faktu, że w krainie snu dzielimy tę samą historię wraz z wszystkimi jej rolami.

Lama Anagarika Govinda ujął ten pogląd następująco: „Dla człowieka oświeconego... którego świadomość obejmuje cały wszechświat, wszechświat staje się »ciałem«, a fizyczne ciało staje się manifestacją Uniwersalnego Umysłu".

wtorek, 12 grudnia 2017

O agresji i psychopatii

Agresja jest szczególną formą marginalizacji. Występuje zwykle jako reakcja emocjonalna na bodziec. W takiej postaci wydaje się być przejawem aspektu zwierzęcego w człowieku.

Próba kontrolowania i eliminacji agresji wpisuje się w nurt odchodzenia od zwierzęcości, co jest elementem rozwoju cywilizacji.

Negacja zwierzęcości w człowieku prowadzi do pejoratywnego postrzegania emocjonalności i potępiania wszelkich jej przejawów, a od tego już tylko krok do zanegowania kluczowych aspektów człowieczeństwa.

Zamiast eliminować agresję i emocjonalność, winniśmy raczej skupić się na dążeniu do zredukowania przejawów psychopatii, czyli postrzegania istot czujących jako rzeczy. To ta tendencja umożliwia niepochamowane używanie agresjii. Tymczasem rozwój cywilizacji zdaje się bazować na traktowaniu istot jak rzeczy. Takie podejście pozwala rozważać maksymalizację efektywności działalności bez oglądania się na konsekwencje. W kapitaliźmie umożliwiło to zapewnienie komfortowego życia (w porównaniu do warunków naturalnych) prawie wszystkim obywatelom. Wynikający z tego przyrost populacji spowodował, że kontynuacja maksymalizacji prowadzi do załamania środowiska, od którego zależy dalsze istnienie populacji.

W przyrodzie takie zaburzenie rozwiązywane jest dzięki wzrostowi populacji drapieżników oraz zarazom, o które łatwiej wraz ze wzrostem liczebności gatunku.

Możemy zająć się redukcją psychopatii naszej cywilizacji albo czekać na wojny i pandemie.

niedziela, 3 grudnia 2017

Rozum i wiara drogą Miłości

Słowa Buddy przed śmiercią:
„Nie wierzcie w ani jedno moje słowo tylko dlatego, że wypowiedział je Budda. Sprawdzajcie, czy zgadza się z waszym doświadczeniem. Sami bądźcie sobie światłem przewodnim.”
Żywot Buddy

Słowa Jezusa Zmartwychwstałego do Tomasza:
Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.
Jan 20,29

niedziela, 19 listopada 2017

Czas - świadomość Boga

Czas można rozważać jako przejaw świadomość Boga, który ogląda/doświadcza swoją kreację. Nasze indywidualne świadomości byłyby wtedy kwantami świadomości Boga, za pomocą których realizuje się akt doświadczania stworzonego. Rozumieć to należy poprzez analogię do naszego poznania świata za pomocą wzroku, realizowanego poprzez interakcję kwantów energii, które nazywamy światłem.

sobota, 18 listopada 2017

Nowa jednostka chorobowa

Jeśli nasz świat ma nadal trwać, to pragnienie beztroskiego eksploatowania ludzi czy przyrody musi zostać uznane za przejaw choroby psychicznej i być tak traktowane.

piątek, 17 listopada 2017

Uczeń Twórcy Snów

A. Mindell "O istocie snów"

W zwyczajnych stanach świadomości skupiasz się wyłącznie na tym, co się znajduje na środku sceny i zazwyczaj nie zwracasz uwagi na widownię ani na to, kto steruje oświetleniem. Marginalizowane jest Śnienie, Twórca Snów sam Siebie marginalizuje. Być może właśnie dlatego ludzie zawsze zastanawiali się nad swym pochodzeniem i obawiali się własnego końca zwanego „śmiercią". Strach jest efektem braku znajomości odwiecznej części ciebie, Twórcy Snów. Gdybyśmy poznali źródło życia - Twórcę Snów, być może nasze obawy zmniejszyłyby się. Wszystko staje się łatwiejsze, kiedy nawiązujemy kontakt z Nim i z jego Śnieniem. Wówczas możesz stać się jego uczniem i zauważać, jak Twórca Snów uczy twój codzienny umysł dostrzegania niepojętych wrażeń i sygnałów pochodzących z niewidocznego źródła. Niektórzy nazywają to źródło Naturą, Miłością lub Społecznością. Nie jesteś w stanie zobaczyć żadnej z tych rzeczy, ani udowodnić ich istnienia. Nie możesz ich zmierzyć. A jednak wyczuwasz ich istnienie. I powoli zauważasz, że stajesz się uczniem Twórcy Snów.

niedziela, 5 listopada 2017

Wskazówki nauczyciela

Nigdy, przenigdy nie wierz w zło. Zło w dłuższej perspektywie nie ma w ogóle żadnej mocy. Zło, które przeżywasz, ma wyłącznie za zadanie zwrócić twoją uwagę na to, czego się jeszcze musisz nauczyć, aby móc widzieć i czcić dobro wokół siebie.

Zło jest miarą tego, jak daleko zaszedłeś i co masz jeszcze do zrobienia. Nie ma innego uzasadnienia egzystencji zła. Jeśli przeżywasz wiele negatywnego, zastanów się, czego masz się nauczyć.

A jak najlepiej możesz się uczyć? Dostrzegając to, co masz i będąc zadowolonym!

Zobacz światło wokół siebie. Zobacz nieskończoną miłość, którą jesteś otoczony. Dostrzegaj to codziennie coraz bardziej, a każdy dzień objawi ci swój sens i ukaże jakim jest darem.